Oszacowanie opłacalności frachtu jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na ogólną rentowność firmy transportowej. Dzięki nowoczesnym technologiom mapowym
jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie obliczać koszty zlecenia, uwzględniając dziesiątki dynamicznie zmieniających się czynników. Z pomocą przychodzi Frachtero, dzięki któremu wyznaczanie tras dla pojazdów ciężarowych staje się przejrzyste i wiarygodne.

Branża transportowa codziennie mierzy się z wieloma wyzwaniami, ale wiele z nich można pokonać dzięki optymalizacji łańcucha dostaw czy eliminacji pustych przebiegów. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić zarządzanie firmą transportową bez takich systemów jak TMS (ang. Transportation Management Systems). Podstawą do działania tych systemów są szczegółowe i precyzyjne dane geograficzne, które pozwalają przekształcić proste informacje (np. o lokalizacji pojazdu czy ładunku) w inteligentne i kompleksowe rozwiązania wykorzystywane w transporcie.

Wiodącą firmą w dziedzinie technologii mapowych jest HERE Technologies, która od wielu lat gromadzi i dostarcza dane geograficzne wykorzystywane w różnych branżach. Kluczem do sukcesu są precyzyjne i aktualne dane, dlatego codziennie pozyskiwanych jest około 28 terabajtów informacji, które są następnie przetwarzane i udostępniane. Dzięki temu możemy na bieżąco śledzić co dzieje się na drogach i błyskawicznie reagować, aby uniknąć opóźnień i kosztów.


Wyznaczanie tras dla pojazdów ciężarowych

Podstawą do wyznaczania optymalnych tras przejazdu są profesjonalne mapy stworzone dla transportu i logistyki. Oprócz ogromnej, aktualizowanej na bieżąco bazy danych dróg umożliwiają wyświetlenie na mapie np. ograniczeń tonażowych, wysokościowych lub zakazów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR). Nawet samo wyświetlenie na takiej mapie naszych pojazdów, ładunków czy kontrahentów jest przydatne przy planowaniu transportu.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie najlepiej dopasowanej trasy z punktu A do punktu B. Wyznaczanie tras dla pojazdów ciężarowych znacznie różni się od tego dla samochodów osobowych. Przy obliczaniu trasy możemy wybrać jeden z kilku typów trasy: najkrótsza, najszybszą i – co najważniejsze dla spedytorów – najtańszą. Algorytm weźmie pod uwagę takie czynniki jak: koszty paliwa i koszty opłat drogowych. Możemy także dobrać szereg parametrów naszego pojazdu np. wymiary, waga, liczba osi, rodzaj przewożonego ładunku czy normy spalania. Dzięki temu możemy być pewni, że wybrana trasa będzie w 100% przejezdna dla naszego pojazdu i nie zostaną naliczone żadne dodatkowe koszty czy opłaty. Ponadto, realne ETA pozwoli na precyzyjne zaplanowanie załadunku czy rozładunku i uniknięcie dodatkowych opóźnień z tym związanych.

Koszty myta istotnym elementem dla wyznaczania tras dla samochodów ciężarowych

Poprawne obliczenie kosztów opłat drogowych jest jednym z najważniejszych czynników stanowiących o sumarycznych kosztach transportu, ale ze względu na różne systemy opłat w różnych krajach, a czasem nawet w obrębie państwa, ich obliczenie może być problemem. Z pomocą przychodzą algorytmy HERE, które umożliwiają nie tylko wyliczenie sumarycznych kosztów
opłat drogowych dla wybranej trasy (z podziałem na system opłat, kraj czy odcinki drogi, uwzględniając przy tym parametry pojazdu takie jak wielkość pojazdu, liczbę osi czy ADR), ale także umożliwiają wyznaczenie trasy, której sumaryczne koszty będę najniższe. W efekcie może się okazać, że nieznacznie dłuższa czy wolniejsza droga będzie znacznie tańsza.

Wspomaganie decyzji 

Na ostateczną cenę frachtu wpływ ma wiele czynników, m.in. koszty paliwa, które zależą od długości trasy, ukształtowania terenu, masy i rodzaju pojazdu czy warunków drogowych, opłat drogowych
oraz wynagrodzenia kierowcy. Bardzo często ostateczne koszty transportu są znane dopiero po skończonym zleceniu, a przecież spedytor musi podjąć decyzję o jego opłacalności przed przyjęciem ładunku, w dodatku w bardzo krótkim czasie. Nawet doświadczony specjalista nie jest w stanie wziąć pod uwagę wszystkich uwarunkowań, tym bardziej że aktualna sytuacja na drogach zmienia się bardzo dynamicznie. Dlatego w ostatnim czasie na popularności zyskują systemy, które pomagają w podejmowaniu decyzji, ale mogą też zautomatyzować wiele czynności, np. przydział zadań dla poszczególnych kierowców.

Algorytmy HERE wspomagają w podejmowaniu zarówno tych najprostszych decyzji, takich jak wybór trasy dla danego pojazdu czy ocena opłacalności zlecenia w oparciu o koszty myta, jak i pozwalają także na rozwiązanie kompleksowych zadań, takich jak problem komiwojażera. Jest to jeden z najczęściej spotykanych problemów w transporcie, polegający na wyznaczeniu optymalnej pod kątem kosztów trasy, podczas której odwiedzimy wyznaczone punkty. Z takim zadaniem na co dzień mierzy się wiele osób z branży transportowej oraz przedstawicieli handlowych. Dzięki precyzyjnym danym jesteśmy w stanie wykonać takie zadanie w kilka sekund, a także stworzyć system, który pozwoli na rozwiązanie kompleksowych problemów, takich jak automatyczne przydzielanie kierowcom zadań, optymalizując przy tym koszty sumaryczne dla wszystkich.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Jednym z najważniejszych, dzisiejszych wyzwań w świecie transportu jest optymalizacja łańcucha dostaw. Możliwość śledzenia na żywo naszych zasobów pozwala starannie zaplanować cały proces, a także zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłek, opóźnień i w konsekwencji obniża koszty transportu. Wysoka dokładność ETA oraz nawigacja uwzględniająca konkretne doki załadunkowe
zmniejsza wielkość bufora potrzebnego do zaplanowania przeładunku. Dzięki zwiększeniu efektywności dystrybucji i przepływu dóbr możliwe jest obniżenie kosztów oraz zmniejszenie emisji CO2 w całym procesie transportu.

Optymalizacja kosztów jest niezbędna do rozwoju firm transportowych i logistycznych. Wykorzystanie najnowszych technologii mapowych pozwala zwiększyć zysk poprzez lepsze oraz szybsze podejmowanie decyzji i wykorzystanie pełnego potencjału floty. Dzięki elastycznym planom cenowym zależnym od ilości obsługiwanych pojazdów i łatwej integracji z dowolnym systemem najnowsze technologie mapowe HERE są dostępne dla każdego.

Przetestuj komponenty mapowe HERE w ramach Frachtero

Jesteśmy dystrybutorem rozwiązania HERE Maps na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i specjalizujemy się w rozwiązaniach mapowych dla biznesu.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony nowego startupu wykorzystującego możliwości HERE w zakresie planowania tras frachtero.com.