Geokoduj i realizuj czyszczenie danych adresowych

Usługa geokodowania umożliwia uzyskanie współrzędnych geograficznych dla adresu przy jednoczesnej jego standaryzacji. Procesowanie może odbywać się również poprzez przetwarzanie batchowe (wsadowe). 

Popraw jakość swoich danych, standaryzując dane adresowe, korygując pisownię nazw miejscowości i ulic, a także poprawiając kod pocztowy. Po wyczyszczeniu stosuj usługę autouzupełniania i zapomnij o problemie. 

Analizuj na mapie swoich obecnych i potencjalnych klientów, lokalizacje sklepów swoich czy konkurencji. Podejmuj trafne decyzje.

Używasz usługi geokodowania, ale płacisz za to zbyt dużo? Skontaktuj się z nami, a doradzimy jakiej funkcjonalności potrzebujesz i dopasujemy odpowiedni plan cenowy.

Wypróbuj geokodowanie i autouzupełnianie adresów

Zobacz również

Powiązane rozwiązania
Adresy i wyszukiwanie  
Mapy cyfrowe  
Wyznaczanie tras  
Integracje
locit_icon3
LocIt  
logo_santander
Santander Bank  

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami